ÁSZF

Általános Szolgáltatási Információk, Felhasználási és Szerződési Feltételek

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés (a Coach Kereső (MAGYARORSZÁG, 1039 BUDAPEST 3 ker. JUHÁSZ GYULA UTCA 9. 8 em. 72 ajtó, Nyilvántartási szám: 52119738, adószám:53775977141, bankszámlaszám: 11714051-21453001, képviseli:     Tóth Tünde Ev., mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett  Coach kereső (http://coach-kereso.hu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Coach kereső  regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő szerződés. A regisztrációval, valamint a csomagelőfizetéssel létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződéskötés nyelve: a magyar.
2. A Szolgáltató a felhasználási feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A felhasználási feltételek legfrissebb változata a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
3. A Coach kereső és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a közzétett egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi Tájékoztató, Általános Felhasználói Szerződés, Tartalmi Szabályzat stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
4. Bármely, a Coach keresőhöz tartozó weboldal (pl. Facebook.com, stb.), az Coach keresőhöz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
1. A Szolgáltatás célja, megjelenési lehetőség biztosítása egy adott, a Coach kereső  által biztosított felületen (továbbiakban:  weboldal). Az alapszolgáltatás négy különböző csomagban (továbbiakban: csomagok) vehető igénybe aszerint, hogy az adatok mennyisége és a felhasználói funkcionalitás miként alakul. Egyes csomagokhoz kapcsolódóan további megjelenítési lehetőségek ellenszolgáltatás fejében vehetők igénybe.
2. A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrált profil társítását kérje a Felhasználó az alapszolgáltatáshoz. Ebben az esetben a Felhasználó weboldala nem csak a Coach kereső  által biztosított domainen keresztül érhető el, hanem a hozzá társított felületeken (közösségi média oldalak). Amennyiben a Felhasználó az alapszolgáltatáson túl igénybe kívánja venni a közösségi média-hozzárendelést is, arra a Coach kereső  adminisztrációs felületén keresztül történő igénybevételével biztosítunk lehetőséget (továbbiakban: kiegészítő szolgáltatás).
Felhívjuk figyelmét, hogy a kiegészítő szolgáltatások egymástól függetlenül létező szolgáltatások, amelyek egymástól függetlenül igénybe vehetők.
3. Az alapszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók számára érhető el.
4. A szerződések létrejöttéért, teljesítéséért, a panaszügyintézésért a Coach kereső  üzemeltetője felel.
5. A Szolgáltatás keretében létrehozott profilok használatához, megtekintéséhez a Szolgáltatónál teljesítendő regisztrációra nincsen szükség, azonban a jelen Szerződés szabályai – különösen a weboldal keretében a weboldal látogatója által közzétett tartalmak (pl. hozzászólások, értékelések) tekintetében a szabályzatban foglalt rendelkezések – ekkor is értelemszerűen alkalmazandóak.
6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Coach kereső  bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Coach keresőn és az egyes weboldalakon elhelyezett tartalmak hirdetésnek minősülnek.
III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció
1. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. A Felhasználó egyedi azonosítása a Felhasználó által választott Coach kereső  által biztosított név alapján történik. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan, az Coach kereső  által biztosított nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció 10 napon belüli megerősítése szükséges a Felhasználó által megadott e-mail címre érkező aktiváló e-maillel. A regisztrációval egyidőben nyilvánossá válik a Felhasználó profilja, a regisztráció megerősítésének hiányában azonban 10 nap elteltével.
2. Felhasználó a Szolgáltatásra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a felhasználási feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén regisztrációja, és ezzel együtt az általa tárolt adatok zárolásra, majd törlésre kerülhetnek
3. A Szolgáltatás egyes elemei ellenérték fejében vehetők igénybe.
a. Az alapszolgáltatás díjfizetés ellenében igénybe vehető elemeinek ellenértékét banki átutalással egyenlítheti ki.
b. A kiegészítő szolgáltatások igénybevételének díjairól a Coach kereső oldalon olvashat.
4. A Felhasználó beleegyezik, hogy a létrehozott profilon, amennyiben az az Ingyenes tárhelycsomag keretében működik, a Szolgáltató reklámokat helyezzen el.
IV. A Szolgáltatás részletei
1. Az egyes csomagok jellemzőinek részletes leírása, választhatóságának feltételei, valamint a fizetendő díjakról tájékoztatás a Coach kereső  oldalon olvasható.
2. A csomagokban releváns adatok megjelenítésére alkalmas profil-sablon biztosított. Felhasználója az adminisztrációs rendszerben állíthatja be coaching szolgáltatása jellemzőit –az egyes ülésekre, és díjszabásra vonatkozó információkat. A Szolgáltató ezt saját, egyéb oldalain is (Instagram, Facebook stb.) is közzéteszi.
3. Az adminisztrációs rendszer használatával és a weboldal kialakításával kapcsolatban segítséget az info@coach-kereso.hu e-mail címen, valamint az Coach kereső oldalain keresztül is kérhet.
4. A Facebook közösségi oldalon létrehozott felhasználói profil és a Coach kereső  oldalon létrehozott profil csatlakoztatható.
A Felhasználó és bármely más látogató a regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevélről a Hírlevél alján található link lekattintásával lehet leiratkozni, továbbá a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben.
V. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata
1. A Felhasználó köteles a weboldalt az adminisztrációs rendszeren keresztül rendszeresen látogatni. Szolgáltató az inaktív Felhasználók ingyenes weboldalait zárolja, amennyiben a weboldal Felhasználója értesítés ellenére összesen legalább 3 hónapon át nem lép be fiókjába. Az ebből eredő információ- és adatvesztésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
2. A Szolgáltatás keretén belül tilos jogsértő tartalom hozzáférhetővé tétele, így különösen bűncselekmény elkövetése, vagy erre való felbujtás, a jelen Szerződésbe ütköző használat, vagy bármely olyan tartalom hozzáférhetővé tétele, amely harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik, amely nem felel meg a weboldalra irányadó fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi előírásoknak, vagy amely tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak illetve piaci magatartásnak minősül. A Tartalmi szabályzatban meghatározott tartalmi korlátozások minden Felhasználóra és a weboldalak látogatóira is kötelezőek. Minden Felhasználó köteles az általa létrehozott weboldalon a látogatói által hozzáférhetővé tett tartalmak moderálására, és a Tartalmi szabályzat betartására, valamint betartatására, a Tartalmi szabályzatba ütköző tartalmak azonnali eltávolítására. Látogatói tartalmak (pl. hozzászólás, értékelés) közzétételének engedélyezése esetén, a Felhasználó köteles megakadályozni, hogy a visszatérően jogsértő tartalmat elhelyező weboldal látogató újabb tartalmat helyezzen el. A Felhasználó profilja zárolásra kerülhet, ha a Tartalmi szabályzatába ütközően használja a Szolgáltatást, tartja fenn weboldalát.
3. A Szolgáltatásban elérhető egyes sablonok kizárólag segédletként, kiindulási alapul szolgálnak. A Felhasználó köteles üzletszabályzatát és rendszerüzeneteit a valós működésnek és a jogszabályoknak megfelelően maga kialakítani.
4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Amennyiben a Szolgáltató a szerver túlterhelést okozó felhasználói tevékenységre bukkan, fenn tartja a jogot magának, hogy az érintett weboldalt zárolja vagy törölje.
5. A Felhasználót terheli a teljes felelősség a weboldallal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Felhasználó a hatályos jogszabályok megsértésével veszi igénybe, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ hozzáférhetővé tétele vagy bűncselekmény elkövetése történik, akár előzetes értesítés nélkül is törölheti a weboldalt és annak teljes tartalmát.
6. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége a Szolgáltatót vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, futtatáson és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
7. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
VI. Felelősség
1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
2. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
3. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
4. A Felhasználó által küldött rendszerüzenetek, szállítólevelek tartalmáért, helytállóságáért és a profil jogszabályoknak való megfeleléséért kizárólag a Felhasználó felel.
5. A Felhasználó weboldalán keresztül elérhető tartalom és szolgáltatások (pl. hírlevél, levelezőlista, hozzászólás, chat, stb.) tekintetében a Felhasználó minősül adatkezelőnek és felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért a Szolgáltató mint tárhelyszolgáltató adatfeldolgozónak minősül. A Szolgáltató a Felhasználó utasítása alapján jár el az adatkezelési műveletek végrehajtása során.
6. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető alapszolgáltatások esetében a Felhasználó fizetéssel kapcsolatos bármilyen hibajelzést a fizetést lehetővé tevő, a Szolgáltatótól különböző vállalkozásnak kell megtennie, illetve a fizetéssel kapcsolatos esetleges kártérítési igényét csak és kizárólag ugyanezen vállalkozással szemben érvényesítheti.
VII. A csomag módosítása, a szerződés megszűnése
1. A Felhasználó bármikor magasabb kategóriájú csomagra változtathatja előfizetését.
2. A Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a Szolgáltató zárolja a profilt, és a törlés aktiválását követő 9 nap elteltével pedig törli. A törlésével a jelen Szerződés automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésével a tárolt adatok is törlésre kerülnek.
3. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit (például, ha a Szolgáltatás használatával jogsértést vagy jelen Szerződés szabályainak megsértését követi el), a Szolgáltató élhet jelen Szerződésben foglalt jogával, és törölheti a profilt és a rajta tárolt adatokat, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Coach kereső  bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.
5. Figyelem! Kérjük, hogy a weboldal keretén belül közzétett információk mentéséről gondoskodjon, mert ilyen jellegű szolgáltatást semmilyen esetben nem végzünk.
Adatvédelem
1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató és a Adatkezelési Tájékoztató, Tartalmi Szabályzat rendelkezik.